Breaking News

Danh sách ban chấp hành 2017


Báo cáo thu chi công tác duy tu

Báo cáo thu chi công tác xã hội

Chi công tác tổng kết giỗ tổ


Báo cáo thu chi công tác tín dụng, kinh doanh

Danh sách tài trợ giỗ tổ kim hoàn 2016

Bảng thu chi hội kim hoàn năm 2016
Danh sách mời tham dự tất niên năm 2016-2017

Liên hệ Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Đồng Tháp
Địa chỉ: 6-8, Lê Thị Hồng Gấm, P.2, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: 067 6250 789 - Fax: 0673 875 700
Email: hoikimhoandongthap@gmail.com
Website: www.hoikimhoandongthap.vn.

Báo cáo kết quả tiếp nhận, phân bổ tiền, hàng hỗ trợ nhân dân Miền Trung bị thiệt hại do bão lũ